MAŠINŲ SKYRIUI:

 

 

AIR COOLER CLEANER

  • Tai emulsinis valiklis,naudojamas riebalų,tepalų ir anglies nuosėdų šalinimui  oro aušintuvuose ir  prapūtimo sistemose eksploatacijos metu.
  • Nepalieka nuosėdų, nekenkia varikliui.

 

CARBON REMOVER

  • Tai stipriai veikiantis tirpiklis
  • Anglies nuosėdoms valyti, purkštukams ir įvairių rūšių mazgams, užterštiems suodžiais, dervomis ir lakais.
  • Kuro šildytuvų valymui.
  • Valyti kuro ir tepalo filtrams, užterštiems suodžiais ir tepalais.
  • stūmoklių, stūmoklių žiedų, spyruoklinių vožtuvų, švaistiklių valymui.

    

DESCALEX

  •  Tai sausa rūgštinė valomoji priemonė su metalą apsaugančiais inhibitoriais nuovirų ir rūdžių šalinimui.
  • Katilų nuosamoms šalinti.
  • Nuosamoms šalinti dyzelių aušinimo sistemose.
  • Nuosamoms ir rūdims šalinti nuo kondensatorių, garintuvų, šilumokaičių, kaloriferių, šildytuvų.
  • Nenaudoti aliuminio, cinko, alavo, galvanizuotiems paviršiams valyti.
  • Jei paviršius,kurį ruošiamasi valyti, užterštas alyvom, tepalais ir pan., prieš tai paviršių nuvalyti Tankleen Plus arba Enviroclean, o po to naudoti Descalex.

DESCALING LIQUID

  • skysta rūgštinė valomoji priemonė  nuovirų ir rūdžių šalinimui katiluose, dizelių aušinimo sistemose, kondensatoriuose, garintuvuose, kaloriferiuose ir t.t. 
  • jeigu įranga, kurią ruošiamasi valyti, užteršta alyvom, tepalais ir pan.,prieš valant Descaling Liquid, paviršių reikėtų nuvalyti priemonėmis Enviroclean  arba Tankleen. 
  • lėtina juodųjų metalų koroziją.
  • nenaudoti aliuminio, cinko ar alavo paviršiams valyti.
  • naudoti plastikinę tarą . Rūgštį pilti į vandenį,o ne atvirkščiai.
  • pasinaudojus Descaling Liquid, metalinius paviršius būtina praplauti 0,5% Alkalinity Control tirpalu.      

DISCLEAN

  • Tai rūgštinio pagrindo skystis,iki metalo paviršiaus valantis nuosėdas.
  • Sparatorių ir separatoriaus žiedų valymui.
  • Agregatų detalių valymui be išardymo.

  ELEKTROSOV-E 

 

  • Tai  neturinti  chloro priemonė, naudojamas praktiškai visų elektros prietaisų, jų dalių valymui ir nuriebalinimui.
  • Nekenkia elektros izoliacijai.

 

ENVIROCLEAN

  • Enviroclean - valiklis, naudojamas įvairių nešvarių  ir riebaluotų paviršių valymui:tepalų, alyvų, nuosėdų, polimerinių junginių ,suodžių , purvo ir anglies dulkių šalinimui.
  •  mašinų skyriuje naudojama dažytų paviršių nuriebalinimui ir valymui , suodžių pašalinimui.
  •  krovinių tankuose  mineralinių tepalų ir naftos teršalų pašalinimui.
  • krovinių tankuose    po gyvūnų, daržovių, žuvų taukų ir riebalų gabenimo.
  • tinka  denių, tualetų, įvairių plastmasės ir vinilo dangų valymui.

 

AQUABREAK PX

  • Aquabreak PX pritaikytas įvairiam valymui ir nuriebalinimui: tepalų, naftos, anglies nuosėdų, purvo ir suodžių.
  • tinka mašinų skyriui.
  • krovinių tankams plauti.
  • taip pat ši priemonė tinkama deniams plauti. 
  • užterštiems  kilimams, užvalkalams, spec. rūbams.
  • valčių iš stiklo pluošto valymui, laivo korpusui ir dažytiems paviršiams.

 

CLEANBREAK

  • Mechanizmų, denių, platformų ir bet kokių kitų, užterštų alyvom ar tepalais, paviršių valymui.
  • Viršutinės dalies triumų  ir tankų valymui.
  • Valymui, kur reikia pumpuoti vandenį per vandens separatorius.
  • Mineralinių riebalų ir chemikalų pašalinimui prekiniuose (krovininiuose) skyriuose.
  • Katilų valymui ir riebalų šalinimui.

 

 

 

COLDWASH HD

  • Prekiniams (krovinių) skyriams valyti, mineralinius riebalus ir chemikalus, naftą turinčių savyje pagrindu.
  • Naftos šaldytuvų, kuro ir naftos šildytuvų valymui.
  • Valymui ir riebalų šalinimui vandens vėsinimo sistemose.
  • Cisternų nuriebalinimui.
  • Šalina paprastus naftos užteršimus(mašininių įrenginių ir mašinų skyriaus.)
  • Katilų valymui ir riebalų šalinimui
  • Mašininių dalių valymas drėkinant.

 

HP WASH

  • Bendram mašinų skyriaus ir variklių valymui
  • Dažytų paviršių išorės ir denių valymui.
  • Denių valymui (ro-ro laivų tipui) po automobilių iškrovimo.
  • Laivų triumų, cisternų ir šaldytuvo valymui.

 

NATURAL HAND CLEANER

  • Biocheminė priemonė
  • Naudojamas nuplauti pramoninio purvo, naftos ir tepalo nešvarumus nuo rankų ir kitų kūno vietų.

                                                          LAIVO TANKAMS:

 

AQUATUFF

  • - Šarminė valomoji priemonė, pritaikyta ypač stipriai užterštiems paviršiams. Platus naudojimo spektras.
  • - Valo net labai stipriai riebalais užterštus paviršius, vaško, augalinės ir gyvulinės kilmės riebalus, nuosėdas, suodžius, anglies nuosėdas, purvą ir labai įsisenėjusius suodžių nešvarumus.

 

ALKLEEN SAFETY LIQUID

 

  • Visiems krovininių tankų paviršiams valyti.
  • Sudžiūvusių,apdžiūvusių natūralių aliejų ir riebalų valymui.
  • Pašalina etilo spiritą ir lengvas apnašas(nuosėdas)

 

SEACLEAN

  • Gali būti naudojamas valyti ir dezinfekuoti kuro,krovininius tankus jūroje, gilių bakų ir degalų bakų valymui.
  • Gali taip pat būti naudojamas Prekinių (krovinių) skyrių ,suteptų  žalios naftos produktais ir mineraliniais riebalais,valymui.

 

FORE AND AFT

  • Gyvenamosioms patalpoms valyti, galima naudoti ant odinių paviršių, vinilo, plastiko, dažytų paviršių .
  • Virtuvės ir sandėlių valymui.
  • Triumams ir konteineriams valyti.
  • Sanitarinių patalpų  ( dušų, tualetų ir t.t.) valymui.
  • Langams ir šviestuvams valyti.
  • Laivo denių valymui.
  • Mašinų skyriaus patalpų, įrangos valymui.

COLDWASH HD

AQUABREAK PX

UNI-WASH

SEACARE O.S.D.

 

 

                                                                        PATALPOMS:

 

AQUABREAK PX

HP WASH

FORE AND AFT

 

 

UNI-WASH

  • Gali būti naudojamas patalpose,kur saugomi maisto produktai ar gaminamas maistas. 
  • Gyvenamosiose patalpose stalų, medinių ir odinių paviršių valymui.
  • Tualetų ir dušų valymui.
  • Šaldymo kameroms valyti.
  • Langų ir liukų valymui.
  • Indų ,dažymo teptukų plovimui.
  • Ligoninės patalpų valymui.
  • Skalbimui rankomis.

 

GAMAZYME DPC

  • Sausa biologinės kilmės priemonė.
  • Valo užsikimšusius vamzdynus nuo organinės kilmės teršalų.
  • Naikina nemalonų kvapą.

                                                                        DENIUI:

 

METAL BRITE

  • Skysta rūgštinė valomoji priemonė, šalinanti rūdis  ir užkertanti kelią jų atsiradimui.
  • Paviršių paruošimui prieš dažymą.

 

SEACARE O.S.D.

  • Mineralinių riebalų valymui (žalios naftos,kuro, dyzelinio kuro, žibalo, mineralinio spirito ir tepalinių alyvų)
  • Naudojamas prapylus naftos produktus jūroje ir uoste pakrovimo ar iškrovimo metu .

 

 Enviroclean

Clodwash HD 

Forte and Aft

Hand cleaner

 

 

                                                                   KURUI IR TEPALAMS:

 

FUELCARE

  • Tai produktas, pagerinantis kuro savybes.
  • Apsaugo filtrus nuo užsikišimo.
  • Palaiko vamzdynų ir separatorių švarą.
  • Mažina nuosėdų ir apnašų susidarymą kuro sistemose.
  • Korozijos prevencijai nuo rūgštaus ir druskingo vandens.
  • Kaip valomoji priemonė šildytuvams, kuro filtrams ir t.t

 

DUAL PURPOSE PLIUS

  • Kuro degimo katalizatorius.
  •  Naudojamas darbui su stipraus klampumo kuru ar naftomis.
  • Mažina korozijos tikimybę.

 

DIESELITE

  • Mažina nuosėdų ir dervingų  anglies apnašų , dūmų ir sodžių kaupimąsi.
  • mažina aukštos temperatūros koroziją ir suodžių susidarymą.
  • trukdo susidaryti žemos temperatūros korozijai katiluose ir dizeliuose.

 

VALVECARE

  • Kuro suodžių modifikatorius.
  • Mažina  išmetimo vožtuvų išdegimą  ir eroziją.   

 

SOOT REMOVER

  • Suodžių ir šlako kaupimosi sumažinimui bei jų pašalinimui iš katilų ir dizelių išmetimo sistemų.
  • Žemos temperatūros korozijos sumažinimui.

                                                  AUŠINIMO IR KATILŲ VANDENIUI:

 

COMBITREAT

  • Combitreat -  universalus kondicionuojantis priedas visuose žemo slėgio katiluose (iki 16 barų).

LIQUIDTREAT

  •  Universalus kondicionuojantis priedas visuose  katiluose iki 30 barų slėgio.

 

 

ROCOR NB LIQUID

  • šis skystis gali būti naudojamas kaip korozijos inhibitorius daugelyje uždarų tipų sistemų
  • dyzelių, kompresorių vandens aušinimo sistemose,centrinėse aušinimo sistemose
  • šaldytuvų ir šildytuvų vandens sistemose
  • transformatorių aušinimo sistemose
  • balastiniuose gėlo vandens tankuose. 

 

  DIESELGUARD NB 

 

  • miltelių pavidalo, gali būti naudojamas kaip korozijos inhibitorius daugelyje uždarų tipų sistemų .